Privacyverklaring en gegevens beveiliging.

Privacyverklaring

 

Privacyverklaring van Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens in het geval u onze website bezoekt nemen wij zeer serieus. Wij beschermen uw persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

 

Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. spannen zich in om alle informatie op de websites te controleren en regelmatig te updaten. Echter, er kan geen garantie gegeven worden dat alle informatie compleet, correct en (nog steeds) geldig is. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand ten aanzien van alle mogelijke schade die verband houdt dan wel voortvloeit uit de toegang tot de website en/of het gebruik van de daarop geplaatste content.

 

Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. behouden zich te allen tijde het recht voor om de content op de websites te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daar nadrukkelijk melding van te maken. Indien de websites informatie van derden of links naar websites beheerd door derde partijen bevatten, dan dient dit te worden aangemerkt als een aanvulling en nooit als content van Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor schade die is ontstaan dan wel verband houdt met de toegang tot websites van derden dan wel het gebruik van de content van de betreffende websites.

 

1.      Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 

1.1.   Via deze verklaring verstrekken wij informatie over het verzamelen van uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens betreffen alle gegevens op grond waarvan u direct dan wel indirect te identificeren bent, zoals maar niet uitsluitend naam, adres, e-mailadres, surfgedrag etc.

 

1.2.   Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. zijn conform
artikel 4 lid 7 AVG gegevensverantwoordelijken. De Functionaris Gegevensbescherming van Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. is Christian Wolff (DSB Cert) c/o Data Business Services GmbH & Co KG, Schierholzstra
βe 27, 30655 Hanover, Duitsland, telefoon: +49 (0)89 12501375-6, wolff-dpo[at]data-business-services.com.

 

1.3.   Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij de door u verstrekte gegevens (e-mailadres, naam, en telefoonnummer) om contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden. Wij verwijderen uw persoonsgegevens indien wij deze niet langer nodig hebben. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. gaan ervan uit dat  informatie die via de website aan haar ter beschikking wordt gesteld niet als vertrouwelijk dient te worden aangemerkt.

 

1.4.   Indien wij gecontracteerde dienstverleners gebruiken voor individuele functies of indien wij onze data gebruiken voor advertentiedoeleinden, dan zullen wij hier gedetailleerde informatie over verstrekken. Wij zullen daarbij het doel en de bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens nader specificeren.

 

2.      Uw rechten

 

2.1.   U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

·       Het recht op informatie, wijziging of verwijdering;

·       Het recht op beperking van de verwerking;

·       Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

·       Het recht op dataportabiliteit.

 

2.2.   U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. De verantwoordelijke autoriteiten voor Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. zijn:

 

België: Commission de la Protection de la Vie Priveé, Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, Telefoon: +32 (0) 2 274 48 00, fax: +32 (0) 2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be, website: www.privacycommission.be

 

en

 

Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon +31-7088 88 501, e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl, website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

3.      Verzamelen van persoonsgegevens in het geval van een bezoek aan onze website

 

3.1.   Persoonsgegevens zijn gegevens die (indirect) kunnen leiden naar een identificeerbaar persoon. Dit betreffen onder andere naam, e-mailadres of telefoonnummer. Ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of surfgedrag kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens. Zover de gebruiker van onze website zijn surfgedrag beschikbaar stelt voor onze website, gebruiken wij deze gegevens alleen om de verzoeken van de gebruiker te beantwoorden, om contracten op te stellen met de gebruiker en/of de klant of voor technische doeleinden. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, het uitvoeren van het contract of voor betalings/incassodoeleinden of indien de gebruiker van de website en/of de klant zijn toestemming hiervoor heeft gegeven. Wanneer de website alleen wordt gebruik voor informatiedoeleinden, inhoudende dat u zich niet registreert voor het verstrekken en ontvangen van informatie, dan verzamelen wij alleen uw persoonsgegevens die uw browser aan onze server verstrekt.

3.2.   Wanneer u onze website bezoekt dan verzamelen wij de volgende data welke technisch vereist zijn voor het deugdelijk functioneren van onze website en om de daarvoor vereiste stabiliteit en beveiliging te kunnen bieden (conform artikel 6 lid 1 onder J van de AVG):

 

·       IP-adres

·       Datum en tijd van het verzoek

·       Tijdzone verschil tot Greenwich Mean Time (GMT)

·       Inhoud van het verzoek (de actuele pagina)

·       Toegang status / http status code

·       De hoeveelheid overgedragen data

·       De website waarvan het verzoek afkomstig is

·       Browser

·       Bestuderingssysteem en interface

·       Taal en versie van de gebruikte browser software

 

3.3.   In aanvulling op de bovengenoemde gegevens, worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer wanneer u onze website bezoekt via uw browser. Cookies bevatten verschillende soorten informatie die worden gedeeld tussen uw computer en de website die de cookie plaatst (in dit geval onze website). Cookies kunnen geen programma's besturen dan wel virussen overbrengen op uw computer. Cookies zijn bedoeld om onze website meer gebruiksvriendelijk en effectief te maken.

 

4.          Gebruik van cookies

 

a.      Deze website gebruikt de volgende cookies voor de nader te noemen doeleinden en functionaliteiten:

 

·       Sessie cookies

·       Persistente cookies

 

b.      Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Dit betreffen cookies met een unieke sessie identificatie, die het mogelijk maken om verschillende verzoeken vanuit uw browser uit te voeren totdat u uw browser sluit. Sessie cookies zorgen ervoor dat uw computer wordt geïdentificeerd wanneer u terugkeert naar onze website. Sessie cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit. 

 

c.       Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een specifieke periode, wat afhangt van de soort cookie. Deze cookies kunnen op ieder moment handmatig worden verwijderd via de beveiligings/privacy instellingen van uw browser.

 

d.      U kunt uw browserinstellingen configureren volgens uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld door cookies van derde partijen of alle cookies te blokkeren. Indien u dit doet, dan dient u zich ervan bewust te zijn dat mogelijk niet alle functionaliteiten van de website (naar behoren) werken.

 

e.      Indien u een account bij ons heeft, dan gebruiken wij cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen.

 

f.       Flash cookies worden niet geregeld door uw browser, maar door uw Flash plugin. Wij gebruiken daarnaast ook HTML5 objecten die worden geplaatst op uw device. Deze zorgen ervoor dat de vereiste data op een separate locatie op uw harde schijf worden geplaatst. Hierbij geldt geen automatische verloopdatum. Indien u geen Flash cookies wenst, dan kunt u een add-on installeren bijvoorbeeld ''Better Privacy'' voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash killer cookies van Google Chrome. Het is ook mogelijk om HTML5 local storage objects te gebruiken door uw browser in privémodes te zetten. Wij adviseren u om regelmatig uw cookies en browsergeschiedenis handmatig te verwijderen.

 

Omvang, geldigheid en juridisch effect van de privacyverklaring

Door het gebruik van onze website, accepteert u de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring. Deze privacyverklaring dateert van 24 oktober 2018. Wij blijven onze website en de daarmee samenhangende technologieën verbeteren, waardoor deze verklaring tussentijds gewijzigd kan worden. Hüttenes-Albertus Nederland B.V. en Hüttenes-Albertus België N.V. behouden zich het recht voor om de privacyverklaring tussentijds te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze regelmatig te raadplegen zodat u er zeker van bent dat u op de hoogte bent van alle actuele informatie.