Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie

“Voor Hüttenes-Albertus heeft duurzame inzetbaarheid een hoge prioriteit. Wij zijn trots op de lange dienstverbanden van onze medewerkers. Wij zijn begaan met hun welbevinden. Dit vraagt echter wel regelmatig actie. Daarom zijn wij in 2019 een project gestart om de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te verhogen. Dit hebben wij gedaan met behulp van steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dankzij deze steun zijn wij in staat gesteld om een werkmodel op te zetten om gewenst gedrag te stimuleren. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid als werkgever om ongewenst gedrag proactief te voorkomen en hierdoor onze medewerkers een fijne en veilige werkomgeving te gunnen. Dit vraagt enerzijds goede en open communicatie tussen medewerkers en management en anderzijds heldere gedragsregels. Dankzij het Europees Sociaal Fonds hebben we hier onder begeleiding van MKBTR een aantal mooie stappen in kunnen zetten.

 

Een ander belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid is dat onze medewerkers hun talenten optimaal kunnen inzetten binnen onze onderneming. Door deze talenten goed in kaart te brengen aan de hand van een professionele test en toelichting daarop van een expert hebben wij nu onderling meer inzicht in de talenten die aanwezig zijn.”